Waarden

Geplaatst op door

Het Maritiem Instituut Mercator staat voor:

Kwaliteitsvol onderwijs. Onze opleidingen zijn erop afgestemd technisch goed geschoolde jongeren af te leveren voor alle sectoren van de maritieme wereld. Dit ondersteunen we met behulp van individuele begeleiding, een goed persoonlijk contact en een consequente opvolging van onze leerlingen.

Pluralisme en respect voor diversiteit. Binnen onze organisatie vinden we het belangrijk dat er ideologisch gefunctioneerd wordt binnen een actief pluralistische maatschappij. Respect voor iedereen, is een basiswaarde, ongeacht afkomst, religie, ras of sekse.

Kansenonderwijs.
De leerling als mens staat centraal binnen onze organisatie. Het is onze belangrijkste taak de talenten van de leerlingen te ontdekken, te waarderen en te ontwikkelen. Ieder individu dient namelijk kans te krijgen op optimale ontwikkeling. Daarbij heeft elke leerling recht op gelijke kansen.

Teamwork en betrokkenheid.
Wij dragen waarden als samenwerking en betrokkenheid hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend zijn deze eigenschappen van fundamenteel belang in de opleiding van onze leerlingen. Zij moeten namelijk niet enkel beschikken over theoretische en praktische kennis, vooral moeten zij de nodige attitudes en sociale vaardigheden ontwikkelen om gedurende een min of meer lange tijd in een beperkte ruimte in teamverband te kunnen werken. Maar ook binnen het lerarenteam streven wij ernaar door betrokkenheid en teamwork een sterk en goed uitgebouwd lerarenteam te hebben waar de ons kenmerkende gezellige, familiale sfeer het voor iedereen aangenaam en vlot werken maakt.

De kernwaarden van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.
Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. ‘Neutraal’ wordt door de grondwetgever niet opgevat als ‘waardevrij’ of ‘vrijblijvend’. Het GO! is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting’. Het is evenmin verbonden met een ideologische groep. Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en hun eigenheid wordt er gerespecteerd. Het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.