Prijs Sociaal Verdienstelijke Leerling 2018! Met deze prijs worden leerlingen beloond die zich op moreel, maatschappelijk, cultureel of sportief vlak ten dienste hebben gesteld van de school en de gemeenschap. Op zondag 18 maart was het de beurt aan de leerlingen uit de derde graad Secundair Onderwijs. Voor het Maritiem Instituut Mercator werd Jari Bogaert uit 6TD gehuldigd als sociaal verdienstelijke leerling!