En we zijn opnieuw vertrokken voor een nieuw schooljaar !

Heel wat nieuwe leerlingen werden gespot, maar ook bekende gezichten ontbraken niet op de afspraak. Allen willen we ze nog eens van harte welkom heten !

De volledige fotoreportage van die eerste dag geven jullie graag mee. Mochten er ouders zijn die de foto’s van hun zoon/dochter in hoge resolutie wensen te ontvangen, stuur ons dan een berichtje via het contactformulier met vermelding van email-adres en naam van de zoon/dochter en dan bezorgen we die graag !

 

Het nieuwe vak ‘Waterworld’ voor 1A & 1B vanaf 1 september 2018 !

Voor de naam hebben wij ons laten inspireren door de gelijknamige film. Voor diegenen die het verhaal niet kennen, vatten wij het graag heel kort samen. In de verre toekomst zijn de poolkappen van de Aarde gesmolten en staat de hele wereld onder water. Van de hele mensheid hebben maar enkele procenten de wereldwijde overstromingen overleefd. Zij leven op zelf in elkaar geknutselde vlotten die ze maakten met gevonden materiaal (‘Atolen’) en drijven rond.

Een klein groepje mensen is gemuteerd. Zij hebben kieuwen achter hun oren waarmee ze onder water kunnen ademen en vliezen tussen hun tenen, waardoor ze veel sneller zwemmen dan doorsnee mensen. De naamloze Mariner (Kevin Costner) is één van hen. Wanneer zijn leven wordt gered door het kleine meisje Enola (Tina Majorino) en haar verzorgster Helen, stemt hij erin toe hen te helpen met zoeken naar het mythische Dryland, het enige gebied op Aarde waar nog vaste grond zou bestaan die niet ondergelopen is.

Het vak ‘Waterworld’ is bijgevolg een cocktail van elementen die kunnen gelinkt worden aan deze film. Voor de leerlingen wordt het een zoektocht naar ‘hun’ maritieme wereld en alles wat daarmee samenhangt.

 

Op 16 juni behaalden 5 kandidaten de bekwaamheidsnormen Motorist 750 kW !

Op zaterdag 16 juni hebben 6 kandidaten deelgenomen aan het examen Motorist 750 kW. Hiervan voldeden 5 kandidaten aan de bekwaamheidsnormen voor Motorist 750 kW die gesteld zijn in het KB van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserij.

Het examen vond plaats onder het toeziend oog van 2 reders van de Rederscentrale, de heren Eddie Cattoor en Bruno Decordier en een waarnemer van het Zeevissersfonds, preventiecoördinator Luk Louwagie.

De 5 geslaagde kandidaten zijn : Laurent Devis, Tim Callewaert, Igor Peeters, Jeffrey Neyts en Gianni Christiaen.  Op de foto’s in bijlage vind je de 5 geslaagden en de voltallige examencommissie en waarnemers van de Rederscentrale en het Zeevissersfonds.